Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Πρώτη Τάξη

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών/τριών που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018  και πρόκειται φοιτήσουν στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου κατά τη σχολική χρονιά 2024 - 2025 αρχίζουν 1 Μαρτίου και λήγουν 20 Μαρτίου 2024, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση:

Θα την πάρετε από το σχολείο και θα συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία.

Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου:

Θα την πάρετε από το νηπιαγωγείο φοίτησης ή δύναται να εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω της ΕΨΠ (gov.gr)

Εμβόλια:

Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Υποχρεωτική προσκόμιση από τον γονέα.

 

Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.):

Δίδεται από το Σχολείο και μπορεί να συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και να προσκομιστεί στο σχολείο τον Σεπτέμβριο.

Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας:

Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας (μισθωτήριο οικίας, λογαριασμός ΔΕΚΟ, Ε1-Δ.Ο.Υ.)

Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης (από το gov.gr   ή  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) του δεύτερου γονέα που δε θα προσέλθει στο σχολείο ότι συναινεί για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο .

Για την εγγραφή στο ολοήμερο πρόγραμμα και στην πρωινή ζώνη  είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης – δήλωσης γονέα/κηδεμόνα (θα την πάρετε από το σχολείο).

Οι εγγραφές  θα γίνονται στο 18ο Δημοτικό Σχολείο καθημερινά μόνο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.

Για πληροφορίες για εγγραφές και όρια περιοχής των σχολείων τηλ. 2810232169 (κ. Χαλεπάκη) 


ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

ΑΙΤΗΣΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ